Richard Zika - Identcar

NEJEZDĚTE S KRADENÝM AUTEM

Prověřování vozidel

nedopusťte, aby vám bylo vozidlo zabaveno policii, nebo při běžné celní kontrole